Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης
  • Σταυρός
  • Πλατρειθιάς
  • Περαχώρι
  • Λεύκη
  • Κιόνι
  • Φρίκες
  • Εξωγή
  • Ανωγή
  • Βαθύ

Recent News

Ευχαριστήριο του Επάρχου Ιθάκης

Ευχαριστήριο του Επάρχου Ιθάκης

Ευχαριστούμε πολύ τις μαθήτριες του δεκαπενταμελούς συμβουλίου Γυμνασίου Ιθάκης, Ραφαηλία Γιαννιώτη και Ευτυχία Μολφέση, για…