Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης
  • Σταυρός
  • Πλατρειθιάς
  • Περαχώρι
  • Λεύκη
  • Κιόνι
  • Φρίκες
  • Εξωγή
  • Ανωγή
  • Βαθύ

Recent News

Λιμάνι Πίσω Αετού

Λιμάνι Πίσω Αετού

Εδώ και χρόνια ακούγαμε για την κατασκευή του λιμανιού της Ιθάκης σε διάφορες θέσεις, με…