Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  προγράμματος  εντομοκτονίας   στις  Περιφερειακές  Ενότητες  Κεφαλονιάς &  Ιθάκης,  σας  γνωρίζουμε  ότι  το  πρόγραμμα  ψεκασμών  έχει  ως  εξής : ΔΕΥΤΕΡΑ  25-05-2015 :     Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ…
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου

Με την υπ’ αριθ. 276-14/30-04-2015 (ΑΔΑ:6ΚΗΔ7ΛΕ-ΟΤΧ, ΑΔΑΜ: 15REQ002740860) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων…
Διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

Διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

Το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθ. 2834/52781/13-5-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς».…