Ανακοινώσεις Περιφέρειακης Ενότητας Ιθάκης

«Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού για την έναρξη της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του προς Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο ενημέρωσης και διατύπωσης απόψεων από κάθε ενδιαφερόμενο εντός προθεσμίας 30 ημερών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως αρχή σχεδιασμού για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006):

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ (Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα) και προς τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Δ/νση: Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα, Ε-mail: dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής. Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον παρακάτω σύνδεσμο: http://pin.gov.gr/?p=9681

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *