Ανακοινώσεις Περιφέρειακης Ενότητας Ιθάκης

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (ΚΩΔ. MIS 5000244), με προϋπολογισμό 6.640.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ με προϋπολογισμό εργασιών 4.102.371,10 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 5.354.838,71 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι επτακόσιες ημέρες (700) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές και ενδεικτικές).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας – 2ος όροφος, Αργοστόλι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556, fax επικοινωνίας 26713 60601, αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 20-1-17.  H ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον N. 4412/16, ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016 ως ισχύει. Η αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/16, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *