Ανακοινώσεις

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου

Με την υπ’ αριθ. 276-14/30-04-2015 (ΑΔΑ:6ΚΗΔ7ΛΕ-ΟΤΧ, ΑΔΑΜ: 15REQ002740860) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων…
Διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

Διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

Το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθ. 2834/52781/13-5-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς».…